Welkom bij het Bezoekerspas-systeem Deventer. U kunt hier uw bezoekerspas aan- of afmelden. Ook kunt u hier een overzicht krijgen van het gebruik van uw pas in het verleden. Daarvoor dient u hieronder uw kaartnummer en pincode in te vullen.

Bent u uw pincode kwijt, dan kunt U bij de gemeente uw pincode opnieuw krijgen. U dient dan een legitimatiebewijs mee te nemen. (meer informatie)

Kaart nummer (Vul hier het 6-cijferig nummer van uw pas in)
PIN code (Vul hier de 4-cijferige PIN code in die u bij ontvangst van uw pas heeft gekregen)
Onthoud mijn kaartnummer

Toegang tot uw persoonlijke bezoekerspaspagina 

Vul in bovenstaande velden uw pasnummer en pincode in.

Het pasnummer is het zescijferig nummer op de voorzijde van uw parkeerpas, de viercijferige pincode heeft u ontvangen van de gemeente.

Als u de pas of de pincode kwijt bent, neemt u dan contact op met de gemeente via telefoonummer 0570-693911 voor nadere instructies.